Ceny všetkých služieb sú uvedené vrátane DPH

Dopravná psychológia


Odborné poradenstvo pre vodičov s pozitívnou skúškou na alkohol  -  250€

Psychologické vyšetrenie pre vodičov/žiadateľov sk. B/C/D/E   -   60€

Psychologické vyšetrenie pre vodičov taxislužby (600.10)   -   60€

Psychologické vyšetrenie pre vodičov ADR (600.09)   -    80€

Psychologické vyšetrenie pre inštruktorov autoškôl   -   70€

Preskúmanie psychickej spôsobilosti (nariadené PZ)   -   100€

Pri skupinovom vyšetrení (3 a viac ľudí) poskytujeme zľavu 10€/osoba z ceny vyšetrenia

Klinická psychológia

Psychologické vyšetrenie pre žiadateľov o zbrojný preukaz   -   70€

Psychologické vyšetrenie pre pracovníkov SBS služby   -   50€

 

Opätovné vydanie dokladu pri strate alebo odcudzení   -   10€