Ceny všetkých služieb sú uvedené vrátane DPH

Psychologické vyšetrenie pre vodičov/žiadateľov sk. B/C/D/E   -   60€

Psychologické vyšetrenie pre vodičov taxislužby (600.10)   -   60€

Psychologické vyšetrenie pre vodičov ADR (600.09)   -   90€

Psychologické vyšetrenie pre inštruktorov autoškôl   -   70€

Preskúmanie psychickej spôsobilosti (nariadené PZ)   -   100€

Odborné poradenstvo pre vodičov s pozitívnou skúškou na alkohol  -  250€

(50€ záloha pri podpise zmluvy o odbornom poradenstve)

Psychologické vyšetrenie pre žiadateľov o zbrojný preukaz   -   70€

Psychologické vyšetrenie pre pracovníkov SBS služby   -   50€

Opätovné vydanie dokladu pri strate alebo odcudzení   -   10€