top of page

VÝCVIK V KLINICKEJ A REGRESNEJ HYPNÓZE

Rozhovor s Lektorkou Luciou Schwarz o hypnóze si môžete vypočuť tu 

Hypnóza
00:00 / 10:32

PONÚKAME VÁM VÝCVIK V KLINICKEJ A REGRESNEJ HYPNÓZE, V KTOROM SI OSVOJÍTE TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI PRI PRÁCI S KLIENTOM, ALE TIEŽ V RÁMCI OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA A SEBAPOZNANIA.

VÝCVIK JE VHODNÝ PRE KAŽDÉHO, KTO SA ZAUJÍMA O HYPNÓZU, SEBAROZVOJ A PRÁCU NA HLBŠEJ ÚROVNI BYTIA A CHCE SI OSVOJIŤ NOVÉ VEDOMOSTI.

Staircase

OBSAH VÝCVIKU

VÝCVIK POZOSTÁVA ZO ŠTYROCH VÍKENDOVÝCH STRETNUTÍ - 40 VYUČOVACÍCH HODÍN - V PRIEBEHU TROCH MESIACOV, KTORÉ SÚ ROZDELENÉ NÁSLEDOVNE:

1. MODUL - KLINICKÁ HYPNÓZA - TEÓRIA - 2 DNI

2. MODUL - REGRESNÁ HYPNÓZA - TEÓRIA - 2 DNI

3. MODUL - PRAKTICKÉ NÁCVIKY HYPNÓZY A ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA - 4 DNI

POD ODBORNÝM DOHĽADOM SA NAUČÍTE VYUŽÍVAŤ HYPNÓZU V PRAXI, PRI PRÁCI S KLIENTOM, ALE AJ V RÁMCI SEBAROZVOJA (AUTOHYPNÓZA) A OKREM INÉHO ROZPOZNÁVAŤ MÝTY OD PRAVDY. V RÁMCI VÝCVIKU BUDETE MAŤ JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ NAZREŤ DO ARCHÍVU REÁLNYCH HYPNÓZ VYUČUJÚCICH. V RÁMCI PRAKTICKEJ ČASTI VÝCVIKU BUDETE MAŤ MOŽNOSŤ VYSKÚŠAŤ SI  SVOJE NADOBUDNUTÉ VEDOMOSTI  V PRÁCI S REÁLNYMI KLIENTMI (SAMOZREJME POD VEDENÍM SUPERVÍZORA :-) )

VÝCVIK SA USKUTOČNÍ V PRIESTOROCH KLINCIKEJ PSYCHOLÓGIE NA UL. REVOLUČNÁ 870/2, 01001, ŽILINA

VÝCVIK JE UKONČENÝ SKÚŠKOU, PO KTOREJ ÚSPEŠNOM ABSOLVOVANÍ OBDRŽÍTE CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ VÝCVIKU.

CENA VÝCVIKU JE 1300€/OSOBA - (PLATBU JE MOŽNÉ ROZDELIŤ NA 2X)

MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV JE 5.

NAJBLIŽSIE TERMÍNY VÝCVIKU V R. 2024 SÚ:

TEORETICKÉ BLOKY:

24.5. - 25.5.2024

7.6. - 8.6.2024

PRAKTICKÉ BLOKY:

PODĽA DOHODY S ÚČASTNÍKMI KURZU

PRIHLÁŠKY MôŽETE ZASIELAŤ NA:

info@dvc.sk

lucia.schwarz90@gmail.com

alebo nás kontaktujte pomocou formulára nižšie

Kontaktujte nás

Thanks for submitting!

bottom of page