Image by Cris Ovalle
PONÚKAME PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE

K VODIČSKÝM OPRÁVNENIAM B,C,D,E

ODBORNÉ PORADENTSVO ZA JAZDU POD VPLYVOM ALKOHOLU

PRE VODIČOV TAXISLUŽBY (600.10)

PRE VODIČOV S PRÁVOM PREDNOSTNEJ JAZDY (600.09)

PRE INŠTRUKTOROV AUTOŠKôL B,C,D,E

PRE ŽIADATEĽOV O ZBROJNÝ PREUKAZ

PRE PRACOVNÍKOV SBS

PRESKÚMANIE PSYCHYCKEJ SPôSOBILOSTI NARIADENÉ PZ