ODBORNÉ PORADENSTVO A JEHO PRIEBEH

Čo je cieľom?
Cieľom pre odborné poradenstvo je predísť ďalším deliktom pod vplyvom alkoholu v cestnej premávke. Odborné poradenstvo je primárne určené vodičom s problémovou vodičskou praxou a podmienkou pre účasť je porušenie bodu 26. odseku 5 §91 č. 8/2009 Z.z. a jeho následných noviel. Absolvovanie poradenstva je taktiež základnou podmienkou na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok.

Ako poradenstvo prebieha?
V skupine môže byť maximálne 10 osôb a prebieha vo forme 4 x 180 minútového skupinového pohovoru počas obdobia 4 – 6 týždňov. Individuálny výstupný rozhovor trvá 50 minút a po jeho úspešnom absolvovaní vodič získa zákonom požadované potvrdenie o účasti.

Čo je obsahom pohovorov?

Obsah: analyzovať príčiny deliktu, vzťah k osobným postojom, stratégie zmeny, stabilizovanie, uzatvorenie medzier vo vedomostiach, sebakontrola, uvedomovanie si rizika.

Aká je cena?
250€

 

Follow

  • Facebook

Contact

+421 911 253 842

Address

Predmestská 8, 010 01 Žilina, Slovakia

©2019 by DVC Žilina