KOMPLETNÝ CENNÍK SLUŽIEB

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - 60 €

 • VYŠETRENIE VODIČOV PRE SKUPINY  B,C,D,E A TAXI - 60 €

 • VODIČI MOTOROVÝCH VOZIDIEL S PREPRAVOU NEBEZPEČNÉHO NÁKLADU(ADR) - 90 €

 • VODIČI MOTOROVÝCH VOZIDIEL S VÝSTRAŽNÝM ZNAMENÍM (VRZ) - 90 €

 • ŽIADATELIA A  DRŽITELIA INŠTRUKTORSKÉHO PREUKAZU SKUPINA B - 70 €

 • ŽIADATELIA A  DRŽITELIA INŠTRUKTORSKÉHO PREUKAZU SKUPINA  C,E,D,T - 80 €

 • PRESKÚMANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI - 100 €

 • PSYCHOTERAPIA - 35€ /45min

 • POSÚDENIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI PRI TROCH PRIESTUPKOCH - 100 €

 • ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VODIČOV S POZITÍVNOU SKÚŠKOU NA ALKOHOL A PSYCHOAKTÍVNE LÁTKY - 250 €    (Záloha 50€)

                                                                                                 DVC s.r.o. 2017

 

Follow

 • Facebook

Contact

+421 911 253 842

Address

Predmestská 8, 010 01 Žilina, Slovakia

©2019 by DVC Žilina